Mobilny Punkt Higieniczny jest rozwiązaniem w zakresie działalności punktu doraźnego wsparcia, świadczącego usługi higieniczne na rzecz osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. MPH to prototyp rozwiązania, który będzie testowany w okresie od lipca 2022r do grudnia 2022r. Projekt pt. "Szlakiem ludzi bezdomnych" realizowany jest w ramach projektu grantowego: Inkubator Włączenia Społecznego, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2002 (nr umowy o powierzenie grantu IS-430-4-15/22 z dnia 29.03.2022r.).

    Pomysł zrodził się na podbudowie trzech znaczących czynników:
  1. zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości w obszarze społecznym, co wymusza podejmowanie nowych wyzwań i działań ukierunkowanych na wspieranie jednego z najbardziej złożonych i trudnych problemów społecznych, jakim jest zjawisko bezdomności;
  2. otaczającej rzeczywistości, istniejącej głównie w większości gmin małych i średnich, w zakresie niewystarczających środków finansowych mogących pokryć wydatki związane z zabezpieczeniem osób bezdomnych w minimum potrzeb egzystencjalnych związanych z utrzymaniem higieny osobistej;
  3. zawodowego zamiłowania grupy osób i ich determinacji, które pracują bezpośrednio z osobami będącymi w kryzysie bezdomności, bądź posiadały nieodpartą potrzebę zmierzyć się z konkretnym problemem, konkretnej grupy społecznej i stawić czoła próbie rozwiązania tego problemu i znalazły możliwość sfinalizowania swoich zawodowych zapędów, dzięki pozyskanemu grantowi.

Mobilny Punkt Higieniczny (MPH) to mobilny kontener/przyczepo-kontener przeznaczony do celów sanitarnych (z prysznicem), który będzie dojeżdżał do osób bezdomnych w miejsca, w których przebywają – tzw. szlakiem osób bezdomnych.

Założono, iż zabiegi higieniczne będą wykonywane trzy razy w tygodniu, w trzech newralgicznych punktach przebywania osób bezdomnych na terenie miasta, średnio 6 godzin tygodniowo. W okresie testowania rozwiązania, Innowator założył przeprowadzić 240 kąpieli.

  • poniedziałek każdego tygodnia w okresie testowania w godzinach 9.00 - 11.00 Działka nr 686/261,
  • środa każdego tygodnia w okresie testowania w godzinach 9.00 - 11.00 165/107 obręb nr 6,
  • piątek każdego tygodnia okresie testowania w godzinach 9.00 - 11.00 plac Klasztoru.