flaga

Gmina Miasto Stalowa Wola realizuje w 2022 roku Zadanie "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021 – 2025.

ddsp

Gmina Miasto Stalowa Wola reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli po raz kolejny przystąpiła do realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021 – 2025 - edycja 2022, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem realizowanego w DD Senior+ zadania jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom powyżej 60 roku życia, nieaktywnym zawodowo poprzez świadczenie wsparcia w postaci działań zwiększających aktywność społeczną, działań mających na celu polepszenie psychofizycznego funkcjonowania, profilaktykę zapewniającą utrzymanie aktualnego stanu zdrowia i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji, integrację z lokalnym środowiskiem oraz promocję pozytywnego wizerunku seniorów.

Gmina Miasto Stalowa Wola otrzymała na rok 2022 dotację w wysokości 145 614,00 zł
. Łączny koszt realizacji zadania to 291 228,00 zł
.