Osoby starsze stanowią najliczniejszą grupę konsumentów leków i są najczęstszymi klientami aptek. Schorzenia i choroby zmuszają seniorów do sięgania po kolejne produkty lecznicze i suplementy diety. Lęk o własne zdrowie staje się coraz silniejszy, a jednocześnie organizm słabiej reaguje na przepisane dawki medykamentu, co może prowadzić do nadużywania lub zwiększania dawek bez konsultacji z lekarzem.

Uzależnienie od lekarstw staje się realnym zagrożeniem dla seniorów, dlatego ważne jest prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych, które pozwoliłyby osobom starszym lepiej rozpoznawać symptomy lekomanii i odpowiednio reagować na ten problem. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Rozwadowski Klub Seniora podjął się realizacji szkolenia "Lekomania – choroba na lekarstwa".
W dniu 29 kwietnia 2022 r. w siedzibie Klubu Seniora przy ulicy Rozwadowskiej 21 odbyło się spotkanie poprowadzone przez panią mgr Paulinę Śleszyńską, psychologa i specjalistę terapii uzależnień, która omówiła najważniejsze zagadnienia związane z uzależnieniem od leków, takie jak przyczyny, pierwsze objawy oraz metody i techniki wychodzenia z nałogu.
Z kolei 5 maja 2022 r. klubowicze mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z farmaceutą, panią mgr Agnieszką Ziółkowską, która opowiedziała o rodzajach leków i suplementów, o różnicach między środkami bez recepty i na receptę, wpływie na organizm leków przeciwbólowych i ich właściwościach oraz rodzajach suplementów diety. Obecni na szkoleniach słuchacze zadawali pytania, opowiadali również o swoich doświadczeniach. Potrzeba wiedzy u osób starszych jest bardzo duża, dlatego Rozwadowski Klub Seniora planuje zaprosić kolejnych specjalistów.