W dniu 23 czerwca 2022 roku 13 pracowników międzynarodowej Firmy Deloitte – Biuro w Rzeszowie przeprowadziło na terenie Dziennego Domu Senior+ w Stalowej Woli akcję społeczną, której celem była renowacja i doposażenie ogrodu MOPS z którego na co dzień korzystają uczestnicy DD Senior+.

Inicjatywa społeczna na terenie DD Senior+ w Stalowej Woli przeprowadzona przez pracowników Deloitte stanowiła zwycięskie przedsięwzięcie społeczne zaproponowane w 2022 roku w konkursie pt. „Inicjatywy społeczne pracowników Deloitte”. Celem konkursu organizowanego przez firmę Deloitte jest promocja Programu Well-being oraz organizacja wsparcia i wyrównywanie szans społeczności lokalnych. Działania w ramach inicjatywy społecznej po konsultacjach z kadrą z DD Senior+ dotyczyły renowacji i pomalowania urządzeń ogrodowych, zakupu parasoli ogrodowych i skrzyń na kwiaty, zakupu oraz pomalowania i zamontowania karmników, budek lęgowych, domków dla owadów, drewnianego plotka, tabliczek z nazwami kwiatów, donicy z ziołami, stworzenie skalnika itp.

Dzięki zaangażowaniu pracowników – wolontariuszy i wsparciu finansowemu ze strony firmy Deloitte udało się te wszystkie działania zrealizować. Obecnie ogród z którego korzystają seniorzy jest uporządkowany, odświeżony i ciekawie zagospodarowany.

Pobyt w nim w okresie letnim stanowić będzie przyjemny i odprężający czas. Ponadto prace ogrodowe związane z podlewaniem, dosadzaniem roślin, czy dbaniem o urządzenia będzie formą terapii zajęciowej realizowanej w ramach kącika ogrodniczego w DD Senior+.

Kadra i uczestnicy Dziennego Domu Senior+ w Stalowej Woli składają serdeczne podziękowania pracownikom firmy Deloitte, którzy w dniu 23 czerwca 2022 roku przyjechali do Stalowej Woli i pracowali jako wolontariusze w ogrodzie MOPS wykonując wszystkie prace związane z odświeżeniem ogrodu.

Ponadto dziękujemy za przekazane materiały, zakupione artykuły, rośliny, ziemię, parasole ogrodowe itp. Otrzymana od Państwa pomoc jest ogromnym wsparciem dla naszej placówki.

Liczymy, że w przyszłym roku również wspólnie uda się zorganizować równie wspaniałą inicjatywę społeczną z Państwa udziałem.