Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum" w okresie wakacyjnym realizuje II edycję projektu "Aktywne wakacje", który został dofinansowany ze środków Fundacji PZU.

W organizację wakacji włączyły się także firmy ze Stalowej Woli:

 

  • Nadleśnictwo Rozwadów
  • Nadsański Bank Spółdzielczy
  • Superier Industries
  • Thoni Alutec
  • i inni anonimowi darczyńcy.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Warsztaty kreatywne "Nuda jest nudna" dla 15 dzieci, które skoncentrowane są na rozwijaniu wyobraźni, poczuciu estetyki, umiejętności kreatywnego myślenia oraz doskonaleniu sprawności manualnej przy wykorzystaniu różnorodnych środków wyrazu plastycznego.
  2. Warsztaty "Poznajemy kultury świata" dla 15 dzieci celem, których jest zapoznanie z kulturą, symbolami, zwyczajami panującymi w danym kraju ( dzień kultury rosyjskiej, włoskiej, meksykańskiej i angielskiej).
  3. Wycieczka do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (35 osób) w programie, której zaplanowano zwiedzanie Jura Parku, Muzeum Jurajskiego, Zwierzyńca Bałtowskiego czy Sabatówki.

Głównym celem projektu "Aktywne wakacje – II edycja" jest zwiększenie integracji i aktywności rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie Gminy Stalowa Wola, poprzez stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, konstruktywnego spędzania czasu wolnego i nabycia umiejętności budowania pozytywnych relacji rodzinnych i społecznych w okresie wakacyjnym.