Szanowni Państwo!
Zwracamy się z prośbą o pobranie, wypełnienie oraz dostarczenie do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, przy ul. Dmowskiego 1 niniejszej ankiety, która posłuży zidentyfikowaniu potrzeb osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej.

Niniejsza ankieta służy ułożeniu programu, tematów i informacji dotyczących opieki nad wskazanymi wyżej osobami. Pytania są zamknięte – właściwą odpowiedź prosimy wybrać z dostępnych opcji odpowiedzi lub otwarte – prosimy o napisanie paru słów odpowiedzi.

Do pobrania ANKIETA