Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej - prowadzenia ne terenie miasta Stalowa Wola noclegowni dla bezdomnych mężczyzn od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Do pobrania - INFORMACJA