Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy i poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do "opieki na odległość" z użyciem tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Gmina Stalowa Wola w bieżącym roku ponownie zamierza przystąpić do jego realizacji. Program będzie realizowany w terminie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przeprowadza rozeznanie w środowisku naszej Gminy w sprawie potrzeby realizacji Programu oraz zapotrzebowania mieszkańców na w/w formę wsparcia seniorów.

Dlatego też zwraca się z prośbą o zgłaszanie seniorów w wieku 65 lat i więcej, potrzebujących pomocy w ramach w/w Programu, w terminie do 25 stycznia 2023r. do godziny 12.00.

Powyższe informacje prosimy przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli osobiście, poprzez osoby bliskie lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 15 842 50 97 wew 14 lub 12.