Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że od 3 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się kwalifikacja osób z terenu miasta Stalowa Wola do otrzymania Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do otrzymania skierowania na w/w pomoc wynosi:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1 707,20 zł,
  • w przypadku osoby w rodzinie – 1 320 zł.

Otrzymane z MOPS skierowania należy dostarczyć do siedziby Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 8 (I piętro) w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 12.00.

Odbiór żywności wydawanej przez PCK w Stalowej Woli odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości, a w przypadku odbioru za inną osobę – upoważnienia, w dniach 27 i 28 kwietnia 2023 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 przy ul. Kwiatkowskiego 1 - Brama Nr 3.