Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w związku ze zbliżającym się świętem – "Dniem Pracownika Socjalnego", który wypada 21 listopada ogłasza Konkurs na Pracownika Socjalnego Roku 2016.

Konkurs skierowany jest do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, osób korzystających z pomocy społecznej. Nominowani do konkursu są pracownicy socjalni, pracujący w rejonie.
Formularz zgłoszeniowy do Konkursu składa się z listy pracowników socjalnych tut. Ośrodka a także z rubryki na krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru i miejsca na podpis osoby zgłaszającej.
Formularze zgłoszeniowe znajdują się w korytarzu głównym na I piętrze w budynku MOPS w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego1 a także na naszej stronie internetowej.
Wypełniony formularz z podpisem osoby zgłaszającej będzie można złożyć do skrzynki specjalnie oznaczonej, ogólnie dostępnej, znajdującej się w korytarzu tut. Ośrodka.
Termin składania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 17 listopada 2016 r.

Wszystkich serdecznie zachęcamy i zapraszamy do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych.
Dyrektor MOPS

Do pobrania ANKIETA