Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informują, że w okresie od 03.10.2016r. do 16.11.2016r. realizowane są zajęcia w ramach projektu socjalnego "Bezpieczna Rodzina".

Projekt jest skierowany do kobiet z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu. W ramach projektu odbywają się zajęcia z psychologiem, terapeutą ds. uzależnień, psychologiem szkolnym i z dzielnicowym.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają pracownicy socjalni Ewa Cetnarska - pokój nr 11, i Marzena Stelmach - pokój nr 5w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1.