liderW dniu 9 października 2018 roku w trakcie II Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu "Lider Ekonomii Społecznej 2018". Celem konkursu jest promocja oraz upowszechnianie ekonomii społecznej oraz wsparcie i rozwój podkarpackich przedsiębiorstw społecznych. Nagrody w konkursie otrzymują podmioty, samorządy i osoby, które w szczególny sposób swoimi działaniami przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego. Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:

  • Kategoria I. "Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie".
    Zgłoszone w tej kategorii mogły być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.
  • Kategoria II. "Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2018". Zgłoszone w tej kategorii były podmioty ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.
  • Kategoria III. "Animator Ekonomii Społecznej Roku 2018" (osoba fizyczna).

W kategorii "Animator Ekonomii Społecznej Roku 2018" I miejsce zajął pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – Pani Małgorzata Gotfryd. Nasza koleżanka od lat angażuje się w liczne inicjatywy, projekty i akcje na rzecz mieszkańców Stalowej Woli. Na co dzień pracuje w Klubie Integracji Społecznej przy MOPS w Stalowej Woli, gdzie prowadzi działania na rzecz osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo jednocześnie promując i upowszechniając działania podmiotów ekonomii społecznej w regionie. Jest również Prezesem Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM, które rokrocznie organizuje konkurs na Wolontariusza Roku oraz Galę Wolontariatu w Stalowej Woli.
Przy odbiorze nagrody naszej koleżance towarzyszył Dyrektor MOPS w Stalowej Woli – Pan Piotr Pierścionek. Otrzymana nagroda i tytuł jest ważnym oraz cennym wyróżnieniem dla naszego Ośrodka i pokazuje jak ważna jest praca na rzecz drugiego człowieka.