W dniu 3 grudnia obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. To coroczne święto, ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1992 roku, ma na celu przybliżenie problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Dzień ten jest również okazją do zwiększenia świadomości na temat praw osób z niepełnosprawnościami.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o dostępności i skierowało go do wstępnych konsultacji w szczególności ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami.
ZAPRASZAMY ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Do ZAPOZNANIA SIĘ I WYRAŻENIA SWOICH OPINII.
Uwagi można zgłaszać do 19 GRUDNIA 2018 R. PROJEKT USTAWY DOSTĘPNY DO POBRANIA NA STRONIE: www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/srodowiska-osob-z-niepelnosprawnosciami-zaopiniuja-projekt-ustawy-o-dostepnosci/.

Aktualnie także Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło konsultacje wstępnych rekomendacji opracowanych w ramach projektu pn. "Wspieranie podnoszenia jakości EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ w Polsce".
Opinie i uwagi można zgłaszać do 5 grudnia. Szczegółowe informacje na stronach:

Wstępne rekomendacje adresowane są w szczególności do przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych edukacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.