W dniu 10.12.2018r. Zespół Interdyscyplinarny w Stalowej Woli zorganizował bezpłatne, jednodniowe szkolenie pt. "System przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy stosowania prawa". Szkolenie skierowane było do profesjonalistów zajmujących się pomocą rodzinie uwikłanej w przemoc domową.

W szkoleniu uczestniczyły 132 osoby, reprezentanci szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka, placówek wsparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych, Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, Prokuratury Rejonowej w Stalowej, Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Stalowej Woli, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz organizacji pozarządowych.

Do pobrania materiały ze szkolenia - [POBIERZ]