dnakarieryW projekcie "DNA kariery" mogą brać udział osoby w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkały na terenie województwa podkarpackiego, bezrobotne lub bierne zawodowo, posiadające niskie kwalifikacje (max. wykształcenie ponadgimnazjalne).
Jest to możliwość zdobycia lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych.
Udział w projekcie jest bezpłatny!