infoProkurator Rejonowy w Stalowej Woli informuje, że w dniach od 18 lutego do 22 lutego 2019 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw", w budynku Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 16, w pokoju wskazanym w harmonogramie umieszczonym na tablicy ogłoszeń, prokurator dyżurny przyjmuje osoby pokrzywdzone przestępstwem. Prokuratorzy dyżurni w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" będą udzielali także informacji o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach.

Informując o powyższym Prokurator Rejonowy - A. Cierpiatka - zawiadamia, iż na terenie Powiatu Stalowowolskiego działają następujące instytucje i organizacje mogące wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwem i udzielać im pomocy:

 1. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
 2. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK)
  37-464 Stalowa Wola, ul. Polna 18; tel. 15 642-52-93
  • Interwencja kryzysowa
  • Hostel
  • Program Korekcyjno-Edukacyjny "Praca z osobami stosującymi przemoc" (punkt konsultacyjny w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 8).
  Konsultacje indywidualne w czwartki w godzinach 16.00 - 18.00
 3. Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "ORATORIUM" im. Błogosławionego ks. B. Markiewicza
  37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57; tel. 15 842-92-80
  • Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży
  • Świetlica Socjoterapeutyczna - Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57.
 4. Stowarzyszenie na rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie "TARCZA"
  Punkt Konsultacyjny w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 5 (w budynku Świetlicy "TĘCZA"); tel. 15 842-09-40
  Dyżury:
  • piątek w godz. 16.00 - 18.00 (prawnik),
  • wtorek w godz. 16.00 - 18.00 (punkt Informacyjny)
 5. Urząd Miasta w Stalowej Woli
  ul. Wolności 7 (I piętro, pokój nr 15) w godzinach pracy instytucji
  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 6. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
  ul. Popiełuszki 16
  tel. 15 643-45-00, 15 643-45-01, 15 643-45-02
 7. Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
  ul. Popiełuszki 24
  tel. 15 877-33-43 w godzinach pracy instytucji
  Oficer dyżurny - tel. 15 877-33-10
 8. Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli
  ul. Popiełuszki 16
  tel. 15 643-47-00, fax: 15 643-47-49

Prokurator Rejonowy informuje nadto, iż w okresie od 18 do 22 lutego 2019 roku, w godzinach 9.00 - 15.00 organizacje działające w obszarze przemocy mogą prezentować swoją działalność i oferty dot. przemocy w budynku tut. Prokuratury.