gromadkaW dniu 6 marca 2019 roku odbyło się spotkanie podczas którego zaprezentowano Klub Wesoła Gromadka w nowej aranżacji po remoncie. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań osobom i firmom zaangażowanym w odnowienie Klubu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych firm, Rady Miasta Stalowej Woli, mediów, dzieci i rodziców oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Dla wszystkich gości rodzice Klubowiczów przygotowali drobny poczęstunek. Podczas spotkania odbyły się również warsztaty na których nasi goście własnoręczne wykonywali podkładki pod kubki i zakładki metodą decupage. Zaproszeni goście przynieśli dla uczestników Klubu prezenty, które sprawiły wiele radości. Klub Wesoła Gromadka funkcjonuje od września 2014 r. w ramach Zespołu ds. organizowania społeczności lokalnej. Miejsce to pełni istotną funkcję w realizacji środowiskowej metody pracy socjalnej na Osiedlu Fabrycznym, sprzyja oddolnym inicjatywom, wpływa na wzrost aktywności i integracji lokalnej społeczności. Wszystko to z kolei ma bezpośrednie przełożenie na zmiany mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, w szczególności rodzin z dziećmi. Wszystkie działania realizowane są w oparciu o potencjał jego uczestników oraz o lokalne zasoby (instytucjonalne, prywatne, osobowe i rzeczowe).
Większość wyposażenia z którego do tej pory korzystali Klubowicze została pozyskana od osób prywatnych i organizacji pozarządowych. Zarówno ściany jak i meble były w bardzo złym stanie i wymagały wyremontowania. Gdy w miesiącu październiku 2018 roku pojawiła się możliwość uzyskania grantu z jednej z fundacji Pani Natalia Macko – Studio Wymiar Architektura Wnętrz nieodpłatnie przygotowała dla Klubu projekt nawiązujący do wszystkich zgłaszanych potrzeb. Grantu nie udało się uzyskać, jednak w grudniu przy okazji mikołajek otrzymaliśmy decyzję firmy IKEA Indrustry Poland w sprawie zakupu i przekazania mebli i wyposażenia zgodnie z projektem.
W styczniu 2019 r. dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci uczęszczających do Klubu rozpoczął się remont. Rodzice najmłodszych uczestników Klubu aktywnie pomagali w przygotowaniu lokalu do remontu. Ściany zostały wyczyszczone i pomalowane dzięki zaangażowaniu i nieodpłatnej pracy jednego z rodziców Pana Jacka Zbocha. Wyjątkowy dar w postaci wyposażania i mebli został przekazany prze firmę IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Pracownicy firmy IKEA wraz z pracownikami MOPS zaangażowali się także w montaż mebli. Do zmian naszego Klubu przyczyniła się również firma PSB Mrówka Stalowa Wola, której Prezes Pan Andrzej Bednarski przekazał drzwi wewnętrzne.
Dzięki wsparciu wielu osób i firm udało się nam zrealizować marzenia o miejscu przyjaznym, bezpiecznym i komfortowym nie tylko dla dzieci, ale też dla wszystkich mieszkańców Osiedla Fabrycznego za co serdecznie dziękujemy.

Zespół ds. organizowania społeczności lokalnej