W dniu 22.03.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w ramach wizyty studyjnej odwiedziła delegacja przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Celem wizyty było poznanie i promowanie dobrych praktyk Zespołu ds. organizowania społeczności lokalnej w MOPS w Stalowej Woli w zakresie pracy socjalnej metodą Centrum Aktywności Lokalnej.

Pracownicy MOPR w Kielcach zainteresowani byli wzbogaceniem swojej dotychczasowej oferty o pracę metodą środowiskową. W trakcie spotkania zapoznaliśmy gości z naszymi dotychczasowymi działaniami prowadzonymi ze społecznością lokalną części Osiedla Fabrycznego i Osiedla Wyzwolenia. Dzięki przygotowanej prezentacji goście mieli okazję dowiedzieć się jak wyglądały początki pracy organizatorów społeczności lokalnej, jak promować swoje działania, jak radzić siebie z trudnościami oraz jakie są efekty pracy wspomnianą metodą. W koleżeńskiej atmosferze dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami i odpowiadaliśmy na pytania zadawane przez załogę z Kielc. Udaliśmy się także do Klubu "Wesoła Gromadka", który powstał w ramach OSL w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Osiedla – uczestnicy spotkania wpisali się do kroniki prowadzonej w klubie.

 

Działania Zespołu ds. organizowania społeczności lokalnej przedstawione podczas spotkania zostały pozytywnie ocenione przez gości. Podzielenie się naszymi doświadczeniami z zakresu wdrażania całego procesu organizowania, integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców jest dla nas wyróżnieniem. Mamy nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć wyczerpująco na wszystkie zadane pytania, a zdobyte w ten sposób wiadomości ułatwią wdrożenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach na jak najwyższym poziomie modelu organizowania społeczności lokalnej na terenie miasta. Wiemy, że organizowanie społeczności lokalnej to bardzo trudne zadanie do zrealizowania, ale przy użyciu odpowiednich narzędzi, zdobyciu zaufania partnerów oraz wypracowaniu jasnych zasad współpracy wszystko można osiągnąć. Mamy nadzieje, że praca metodą środowiskową przyniesie naszym gościom wielką satysfakcję.
Dziękujemy za odwiedziny i życzymy powodzenia w zainicjowaniu działań OSL w Kielcach.
Wszystkich zainteresowanych wdrażaniem modelu organizowania społeczności lokalnej zapraszamy do odwiedzania naszego profilu społecznościowego facebook https://www.facebook.com/oslstalowawola/, gdzie można bieżąco śledzić inicjatywy podejmowane na rzecz mieszkańców Stalowej Woli.

Zespół ds. organizowania społeczności lokalnej.