Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pracy ze społecznością lokalną w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM oraz mieszkańcami Osiedla od 5 lat jest organizatorem Rodzinnego Pikniku Kocykowego na Osiedlu Fabrycznym.

Impreza miała charakter integracyjny i jednocześnie wpłynęła na wzrost aktywności mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych i biznesu. Jak co roku piknik odbył się na placu i boisku Szkoły Katolickiej w Stalowej Woli, która jest współorganizatorem imprezy. Kluczową rolę pełnią mieszkańcy tej części Osiedla oraz społeczność Klubu Wesoła Gromadka. Patronat nad Rodzinnym Piknikiem Kocykowym objął Prezydent Miasta Stalowej Woli – Pan Lucjusz Nadbereżny.
Dzięki dofinansowaniu z Gminy Stalowa Wola udało się zorganizować mnóstwo atrakcji. Były to, między innymi, dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa, Fotolustro czy modelowanie balonów. Komenda Powiatowa Policji i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna zorganizowały stoiska z konkursami dla dzieci dotyczące m.in. podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji. Uczennice z Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z nauczycielami zajęły się czesaniem fantazyjnych fryzur. Harcerze ZHP ze Szczepu Harcerskiego Brzask poprowadzili zabawy ruchowe dla najmłodszych. W organizację Pikniku włączyli się również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zespół ds. Pomocy Rodzinie i Zespół Asysty Rodziny. Panie zorganizowały warsztaty rękodzielnicze, gdzie każde dziecko mogło przy pomocy opiekuna uszyć brelok z filcu w kształcie kotów lub stworzyć zwierzątko z surowców wtórnych, plasteliny, wykałaczek i bibuły. Jednocześnie przy stoisku prowadzona była zbiórka darów rzeczowych dla Fundacji Kocia Wyspa.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko zorganizowane przez pracowników socjalnych (mężczyzn), gdzie można było własnoręcznie przygotować budki lęgowe dla ptaków i zabrać je ze sobą do zawieszenia. W organizację imprezy włączył się również Klub Wolontariusza wraz z uczniami Szkoły Katolickiej. Młodzież przygotowała koło fortuny z nagrodami dla każdego uczestniczącego w zabawie, quiz z zakresu wolontariatu, skręcanie balonów, malowanie buziek oraz malowanie na folii strechowej jak również konkurencje sportowe oraz animacje z chustą. W organizację pikniku włączyli się również PSB Mrówka Stalowa Wola, Agencja Reklamy GOMA oraz Apteka Vita Pharma w Stalowej Woli (zaopatrzenie punktu medycznego). Jak co roku odbył się konkurs na Króla Strzelców skierowany do dzieci oraz mecz towarzyszki w dwa ognie z udziałem Radnych z Rady Miasta oraz pracowników MOPS w Stalowej Woli. Ponadto podczas pikniku można było bezpłatnie poczęstować się kiełbaskami z grilla, które poczęstunek serwowali uczestnicy i sympatycy Klubu Wesoła Gromadka. Gorącą atmosferę na pikniku schłodzili zimną wodą przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy!
Zespół ds. organizowania społeczności lokalnej