Dzienny Dom Senior+ jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób starszych. Placówka jest miejscem dla emerytów i rencistów. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony 60 rok życia oraz zachowana sprawność psychiczna do samodzielnego funkcjonowania. Uczestnik może poruszać się przy pomocy drobnego sprzętu wspomagającego sprawność fizyczną (np. kula łokciowa, laska). Prawo do pobytu w DDS+ przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Okres pobytu, ilość i rodzaj świadczonych usług oraz opłatę ustala się w uzgodnieniu z osobą kierowaną w oparciu o uregulowania zawarte w Uchwale Nr XL/463/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Dzienna stawka pobytu w Dziennym Domu Senior + w danym roku kalendarzowym jest określana w Zarządzeniu Dyrektora MOPS i podawana do wiadomości uczestnika przez Kierownika DD Senior+ w styczniu każdego roku kalendarzowego. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pobyt dzienny w DDS+ od 1 stycznia 2022 roku wynosi 64,26 zł.
Liczba miejsc – 42

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Celem działalności Domu jest:

 • uaktywnianie społeczne uczestników, umożliwiając samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie;
 • polepszanie funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne, animacyjne, ogólnousprawniające, zajęcia ruchowe;
 • profilaktyka zapewniająca utrzymanie aktualnego stanu zdrowia i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji, poprzez diagnozę indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników;
 • poprawa stanu zdrowia uczestników Domu w ujęciu holistycznym;
 • integracja uczestników z lokalnym środowiskiem i zwiększenie ich aktywności społecznej;
 • promocja pozytywnego wizerunku seniorów Dziennego Domu Senior +;
 • uczestnicy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej, gimnastyki, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii;
 • prowadzenie pogadanek, prelekcji, spotkań z ciekawymi osobami, specjalistami z różnych dziedzin związanych z zżyciem osób starszych i aktualnymi problemami tej grupy społecznej;
 • aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez wyjazdy krajoznawcze i wycieczki;
 • organizacja udziału uczestników w grach planszowych, karcianych, kalamburach itp.

Uczestnicy mają zagwarantowane usługi:

 • socjalne – zapewnienie dwóch posiłków dziennie (śniadania i obiady), pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych,
 • aktywność ruchowa – gimnastyka, zajęcia taneczne, spacery, zabawy na świeżym powietrzu ( możliwość korzystania z ogrodu MOPS),
 • terapia zajęciowa – terapia kulinarna, plastyczna, krawiecko-dziewiarska, ogrodnicza, muzykoterapia itp.,
 • zajęcia klubowe - biblioterapia, korzystanie z komputera i zasobów internetowych, oglądanie filmów, programów telewizyjnych, gry towarzyskie, spotkania integracyjne, pokoleniowe, pomoc psychologiczna: kontakt z psychologiem, stymulowanie kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem,
 • działania prozdrowotne - kontakt z pielęgniarką, prelekcje, pogadanki, informacje na temat dostępnych usług medycznych i opiekuńczych, spotkania z dietetykiem, kontakt ze studentami, uczniami odbywającymi praktyki na kierunkach medycznych i opiekuńczych,
 • działalność kulturalno-edukacyjna: uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne miasta, wykłady i pogadanki ( tematy historyczne, artystyczne, popularno-naukowe, ekologiczne, geograficzne itp.), współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • aktywizacja społeczno – międzypokoleniowa - występy dla dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań uczestników Dziennego Domu Senior +, Wolontariat "Pomocna dłoń", wspieranie działań Samorządu Uczestników Domu, współpraca z Domem Dziecka, Domem Pomocy Społecznej, Parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli, Miejską Biblioteką Publiczną , Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, szkołami, przedszkolami, Komendą Powiatową Policji i innymi instytucjami oraz placówkami.

Informacja o projektach związanych z Dzienny Dom Senior + TUTAJ

Do pobrania: REGULAMIN DDSenior+

Procedury bezpieczeństwa w DZIENNYM DOMU SENIOR + POBIERZ PLIK

Dane kontaktowe: Dzienny Dom Senior+:
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 15-844-36-84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik DDS+: Małgorzata Gotfryd