W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli od lutego 2022 r. rozpocznie się kwalifikacja klientów z terenu miasta Stalowa Wola do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Od dnia 01 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Do pomocy uprawnia dochód:

  • 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Z uwagi na trwającą pandemię COVID -19, podobnie jak w roku ubiegłym, obowiązują ścisłe procedury sanitarne, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu koronawirusa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli wydane skierowania na otrzymanie pomocy żywnościowej z programu unijnego przekazywać będzie bezpośrednio do zarządu powiatowego PKPS, celem założenia wymaganej ewidencji. Natomiast osoba, której skierowanie dotyczy i chce otrzymać paczkę w danym miesiącu, dzwoni na nr telefonu 15 842-12-04 (od poniedziałku do czwartku) i z przedstawicielem PKPS ustalają konkretny termin odbioru z magazynu na ul. Energetyków 35. Osoba z którą ustalono termin odbioru paczki jest zobowiązana w tym samym dniu ją odebrać.

Zainteresowani mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Wola składając w miejscu oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożone oświadczenie (stosowane wyłącznie gdy aktualna sytuacja życiowa i dochodowa osoby/rodziny nie jest znana OPS-wi i Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym). Po weryfikacji dochodu, pracownik socjalny przekaże do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli skierowanie uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności.

W pozostałych przypadkach gdy aktualna sytuacja życiowa i dochodowa osoby/rodziny jest znana OPS-wi i Ośrodek dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym pracownik socjalny zdalnie kwalifikuje odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.

Wzorem lat ubiegłych dystrybucję paczek żywnościowych prowadzi Polski Komitet Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Hutnicza 8, tel. 15 842-12-04 (żywność będzie wydawana w magazynie ul. Energetyków w godz. 9.00 - 13.00).

W czasie odbioru paczki należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce i używane przedmioty np. długopis, kalkulator.