NA PODSTAWIE REGULAMINU PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STALOWEJ WOLI USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE GODZINY PRACY POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW:

 • REJONOWI PRACOWNICY SOCJALNI: od poniedziałku do piątku 7.30 do 15.30, z tym, że:
  • w godzinach od 7.30 do 10.00 oraz od 14.00-15.30 praca w siedzibie MOPS,
  • w godzinach od 8.00 do 10.00 przyjęcia klientów,
  • w godzinach od 10.00 do 14.00 praca w terenie.
 • OPIEKUNKI USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ OPIEKUNKI USŁUG SPECJALISTYCZNYCH, W TYM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  WSZYSTKIE OPIEKUNKI OBOWIĄZUJE ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY.
 • ASYSTENCI RODZINY: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  ASYSTENTÓW OBOWIĄZUJE ZADANIOWY SYSTEM CZASU PRACY.
 • SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO – ŚWIETLICA "TĘCZA":
  • od poniedziałku do piątku 8.00 do 18.00 /według ustalonego harmonogramu/,
  • w okresie wakacji, ferii, dni wolne od nauki: od poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00
 • FILIA SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO – ŚWIETLICA "TĘCZA":
  • od poniedziałku do piątku 9.00 do 18.00 /według ustalonego harmonogramu/,
  • w okresie wakacji, ferii, dni wolne od nauki: od poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00.

Znajdź Pracownika Socjalnego ze swojego regionu - TUTAJ