Zarządzenie Nr 27/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa podczas przebywania i świadczenia usług w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy "Tęcza" oraz jej Filii, Warsztacie Terapii Zajęciowej, Dziennym Domu Senior+, Klubie Trzeźwego Życia, Klubie Wesoła Gromadka, Kuchni przy MOPS oraz w Klubie Integracji Społecznej w trakcie realizacji prac społecznie użytecznych:

Załączniki: