Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica "Tęcza" mieszcząca się przy Al. Jana Pawła II 5 oraz jej Filia ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4 od 9 listopada 2020 r. do odwołania będą pracowały w formie zdalnej (podstawa prawna: §11a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r.).
Zasady kontaktu z wychowawcami oraz dyżurów pełnionych w placówkach przekażą pracownicy tych placówek w formie telefonicznej lub na stronie internetowej świetlicy.