Gmina Stalowa Wola/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli realizuje projekt pod tytułem: "ANIOŁ STRÓŻ"
Celem projektu jest "zwiększenie dostępu do usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej 50 niesamodzielnych osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez realizację indywidualnych kompleksowych sąsiedzkich usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i usług asystenckich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii niezbędnego sprzętu wspomaganego w okresie 1 sierpień 2019 r. do 31 grudnia 2021r."

  • Wartość projektu: 1 440 330,60 PLN
  • Wartość dofinansowania: 1 368 220,60 PLN

Szczegóły w pliku do pobrania TUTAJ