flaga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, iż w związku z pozyskanymi środkami finansowymi na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022, realizowanym w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kontynuuje nabór zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w programie.

flaga

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do opasek bezpieczeństwa wyposażonych co najmniej trzy z następujących funkcji, tj.:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmować będzie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji będzie on mógł zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję ratunkowych.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny

Zgłoszenia do Programu należy dokonać poprzez złożenie Karty zgłoszenia, którą można pobrać w siedzibie MOPS przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli, lub na stronie internetowej - poniżej - w sekcji "Do pobrania".

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Stalowa Wola zainteresowanych udziałem w programie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, informacji udzielamy pod nr tel. 15 842-50-97 wew. 12 lub 14

W A Ż N E !!!

Urządzenia wydawane są do wyczerpania puli, liczy się kolejność zgłoszeń. Samo zgłoszenie do udziału w Programie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Do pobrania:

PROGRAM "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
Dofinansowanie Moduł II – 286 320,00 zł
Całkowita wartość zadania 286 320,00 zł