Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przystąpi do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa". który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 253 800,00 zł.

flaga

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 jest wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Dzięki programowi opiekunowie dysponować będą czasem , który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację , jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Program będzie realizowany w następujących formach:

 1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, który uzyska pozytywną opinię gminy.
 2. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  1. w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  2. innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

Usługę opieki wytchnieniowej będą mogły wykonywać:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z karty zgłoszenia do programu;
 • osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

W ramach programu ustalone zostały następujące limity:

 1. limit 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
 2. limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;

Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać usługę asystenta.

W karcie zgłoszenia będą znajdowały się min. informacje:

 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Adres zamieszkania,
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu,
 • Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.

Karta powinna być aktualizowana za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w zawartych w niej danych. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oczekuje na zgłoszenia osób chcących skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej jak również osób/kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Dokumenty do pobrania:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1 osobiście lub za pomocą poczty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP - bezpośredni link do skrzynki MOPSStalowaWola/SkrytkaESP lub pod numerem telefonu 15 8425097 wew. 12 lub 14