Ogłoszenie o naborze do projektu pt. "Więcej niż świetlica" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Gmina Stalowa Wola/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza nabór do udziału w projekcie pt. "Więcej niż świetlica".
Projekt skierowany jest do 75 uczestników/uczestniczek projektu tzn. 30 dziewcząt, i 45 chłopców i ich rodzin osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Program wsparcia oferowany dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego projektu:

 • Warsztaty z robotyki programowania z użyciem klocków LEGO
 • Stworzenie drużyny piłkarskiej
 • Zajęcia ruchowe ZUMBA
 • Rodzinne warsztaty plastyczne – rękodzieła
 • Integracyjny Piknik Rodzinny
 • Edukacyjno – zdrowotny wyjazd wakacyjny
 • Indywidualna terapia logopedyczna
 • Terapia Biofeedback
 • Dogoterapia

W NABORZE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

 • Dzieci i młodzież pochodzące z rodzin korzystających ze wsparcia z pomocy społecznej lub borykające się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
 • rodziny zamieszkujące na terenie miasta Stalowa Wola.

Rekrutacja do projektu trwa od 24 kwietnia 2018 roku do 17 maja 2018 roku.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Romana Dmowskiego 1, w pok. nr 9, lub Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego "Tęcza" Al. Jana Pawła II 5; 37 – 450 Stalowa Wola/Filia Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego "Tęcza"; ul. Ks. J. Popiełuszki 4; 37-450 Stalowa Wola.

Do pobrania:

 1. OŚWIADCZENIE o kwalifikowalności do udziału w projekcie: "Więcej niż świetlica"
 2. OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 3. Regulamin Rekrutacji
 4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU "Więcej niż świetlica"