W dniu 23 marca 2018 roku Uchwałą Nr LXXI/926/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli przyjęto Program Wspierania Rodziny w Gminie Stalowa Wola na lata 2018 - 2020.

Uchwała oraz treść programu dostępna jest w formie plików do pobrania: