Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2017 - 2020

Do pobrania plik Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2017 - 2020 POBIERZ

  • Do pobrania Uchwała oraz Uzasadnienie - POBIERZ

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019

Aktualizacja - kwiecień 2018 r.:

Sprawozdanie wraz z ewaluacją z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019 za rok 2017

Do pobrania:

WolontraiuszeOd 1 września 2014 roku, po chwilowej przerwie, Klub Wolontariusza działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli kontynuuje swoją dotychczasową działalność.

Klub powstał dzięki środkom projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ruchu Pomocy Psychologicznej „Integracja” w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r. realizuje projekt pn. Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Osiedla Śródmieście w Stalowej Woli.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu (pokój nr 18) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1 tel. 15 642 63 84 lub 15 842 50 97 (wew. 50) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Pełna treść ogłoszenia w załączonym dokumencie(pdf) Ogłoszenie o naborze