Klub "Wesoła Gromadka" prowadzony jest od września 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Mieści się w Stalowej Woli w budynku SKAREM przy ul. 1-go Sierpnia 24 (parter).
Klub czynny jest w:

  • Poniedziałek (konsultacje) - 14.00 do 15.30
  • Wtorek - 14.00 – 18.00
  • Środa - 14.00 do 18.00
  • Czwartek - 14.00 – 18.00
  • Piątek - 14.00 – 18.00

Zajęcia prowadzi animator lokalny Pani Beata Jucha.
W klubie organizowane są: warsztaty i zabawy integracyjne, wyjścia i wycieczki dla rodzin z dziećmi, ciekawe spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, imprezy okolicznościowe m.in. mikołajki, zabawa choinkowa, spotkanie wielkanocne i wigilijne, urodziny.
Klub "Wesoła gromadka" powstał z myślą o najmłodszych. Nadrzędnym celem Klubu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz radosnego rozwoju wszystkim wychowankom przy uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb. U nas w przyjaznej atmosferze, pod troskliwym i czujnym okiem animatora, dzieci spontanicznie i kreatywnie mogą spędzać czas z rodzicami. Czas spędzony w tym miejscu jest twórczy, gdyż zajęcia planujemy w taki sposób, by pozytywnie stymulować rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.

Zajęcia w Klubie to także okazja dla rodziców, by dostrzegli nowe kompetencje swoje i dzieci. Na zajęciach pokazujemy w jaki sposób wspierać samoocenę, nagradzać ciekawość oraz jak zauważać i zaspakajać emocjonalne i edukacyjne potrzeby najmłodszych.

Zapisy dzieci prowadzone są indywidualnie w Klubie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 535 865 845 w godzinach pracy "Wesołej Gromadki".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ruchu Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA realizuje projekt pn. Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna” Działanie 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założenia i cele programu opisane są w załączonym pliku: Program "Od rewitalizacji do integracji"

Informacje, zdjęcia oraz ciekawostki na temat projektu znajdziecie na stronie facebook projektu https://www.facebook.com/odrewitalizacjidointegracji

W dniu 27 marca 2015 roku Uchwałą Nr VII/84/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli przyjęto Program Wspierania Rodziny w Gminie Stalowa Wola na lata 2015 - 2017.

Głównym celem przyjęcia Programu jest wytyczenie kierunków działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych, a także przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia ich problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną.

Uchwała oraz treść programu dostępna jest w formie pliku TUTAJ

Uchwałą Nr XLII/567/13 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2013 r. przyjęto do realizacji "Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2013-2015".
Progam ma na celu stworzenie systemu profilaktyki bezdomności i wczesnej interwencji, a także przeciwdziałania istniejącemu zjawisku bezdomności poprzez szeroko podjęte uaktywnienie osób bezdomnych w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej, integracji ze środowiskiem oraz pomoc w tworzeniu warunków do samodzielnej egzystencji.
Szczegółowy opis programu, uchwałę oraz uzasadnienie można znaleźć w załączonych plikach.

Treść Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2013-2015 (PDF 1,1 MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia programu(PDF 104 Kb)

Uzasadnienie(PDF 118 Kb)