Pierwsze spotkania dotyczące opracowania nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Stalowa Wola na lata 2016-2022 - już za nami!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli rozpoczął prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Stalowa Wola na lata 2016 - 2022.
W związku z prowadzonymi pracami nad w/w dokumentem w dniu 28.09.2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych i klubów seniora oraz w dniu 30.09.2015 odbyło się spotkanie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. W spotkaniach wzięło łącznie udział 67 osób.

Porządek spotkania:

 1. Przywitanie Gości przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Oraz Kierownika działu
 2. Wystąpienie (prezentacja) Pana Andrzeja Szostka - Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej w którym wyjaśnił:
  • Cel spotkania,
  • Co to jest strategia społeczna, strategia rozwiazywania problemów społecznych (SRPS),
  • Czym jest nasza strategia,
  • Znaczenie tworzenia dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2016-2022.
  • Metodykę prac nad strategią.
  • Diagnozę stanu obecnego problemów społecznych miasta Stalowa Wola na podstawie danych MOPS i GUS,
  • Identyfikację problemów społecznych – mapa problemów społecznych (jak było wcześniej, jakie są nowe problemy w mieście),
  • Podsumowanie efektów pierwszej strategii rozwiazywania problemów społecznych miasta Stalowa Wola na lata 2005-2015 rok.
 3. Kolejną część poprowadziła Anna Pyrkosz – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w której omówiła sprawy organizacyjne:
  1. Przedstawienie Zespołu koordynującego pracę nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 w następującym składzie osobowym:
   • Katarzyna Szcześniak - Kierownik Działu Obsługi Świadczeń i Koordynacji Programów Społecznych tel., 15 842 50 97 (wew. 63), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • Anna Pyrkosz – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej, tel. 15 842 50 97 (wew.48), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • Andrzej Szostek – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej, tel. 15 842 50 97 (wew. 48), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Powołanie Członków Zespołu do prac nad strategią w następującym składzie osobowym:
   1. Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowa Wola,
   2. Gabriela Grzesiowska – Sekretarz Miasta Stalowa Wola,
   3. Halina Wołos – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia,
   4. Piotr Pierścionek – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   5. Danuta Stanielewicz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   6. Mieczysława Pędlowska - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej w Stalowej Woli,
   7. Beata Grzybowska - Sąd Rejonowy w Stalowej Woli,
   8. Ewa Szewczyk - Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli – Wydział Edukacji Kultury i Zdrowia,
   9. Urszula Serafin – Bąk Radna Gminy Stalowa Wola,
   10. Maria Dekert - Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej,
   11. Zofia Zielińska Nędzyńska - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli,
   12. Dorota Kupiec - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli,
   13. Maria Piekarz – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
   14. Marzena Łata – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Stalowej Woli,
   15. Ewa Stój – Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Tęcza" przy MOPS w Stalowej Woli,
   16. Halina Dąbrowska – Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii "AMAZONKA"
   17. Teresa Kochańska - Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii "AMAZONKA"
   18. Ewa Ziajko – Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli,
   19. Barbara Dyl – Sad Rejonowy w Stalowej Woli,
   20. Maria Kasprowicz – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "SZANSA",
   21. Agnieszka Pyć - Kaplita – Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli "Pokój i Dobro",
   22. Iwona Soja – Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Tęcza" przy MOPS w Stalowej Woli,
   23. Ryszard Moskwa – Uniwersytet Srebrne Lata - Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli,
   24. Urszula Rygielska – "Radość Jesieni",
   25. Kazimiera Szelest – Klub Seniora "EMKA",
   26. Aneta Fołta – Urząd Miasta – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   27. Ks. Mychajło Prokopiw – Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" w Stalowej Woli,
   28. Zenon Gielarek - Schronisko dl Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta,
   29. Małgorzata Gotfryd – Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej w Stalowej Woli,
   30. Irena Kruk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   31. Beata Bołoz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   32. Ambroziewicz Lidia - Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Stalowej Woli,
   33. Małgorzata Kościółek - Dzienny Dom Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   34. Barbara Dul – Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   35. Małgorzata Gotfryd – Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM"
   36. Dominik Sondej - Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Stalowej Woli,
   37. Anna Maciuch - Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli,
   38. Andrzej Chmielewski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli,
   39. Alina Wyka – Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   40. Agnieszka Mikoś – Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM"
   41. Anita Działak – Żak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli,
   42. Bogna Latawiec - Uniwersytet Trzeciego Wieku - Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli,
   43. Krystyna Mierzwa – Klub Seniora "Promyk",
   44. Zbigniew Światowiec - Spółdzielnia Socjalna "Sami Sobie",
   45. Cezary Kubicki - Inkubator Technologiczny .Sp. z.o.o,
   46. Małgorzata Stańczak – Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczo w Stalowej Woli,
   47. Stanisław Mastelarczyk - I Zastępca Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli,
   48. Adam Powęzka- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Stalowej Woli,
   49. Piotr Żyjewski - Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli,
   50. Edyta Nowaczewska - Stowarzyszenie Ruch pomocy Psychologicznej w Stalowej Woli,
   51. Barbara Baranowska - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SONIR",
   52. Grażyna Kulikowska – SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny,
   53. Ewelina Małek - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   54. Agnieszka Chruściel - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   55. Anna Kornak - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   56. Edyta Kiesz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   57. Dariusz Kołodziej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   58. Krystyna Różańska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   59. Zofia Popielińska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   60. Danuta Ladowska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   61. Danuta Kochan - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   62. Ewa Cetnarska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   63. Anna Proszowska – Kilian - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   64. Małgorzata Ziobrowska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   65. Anna Kochan - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   66. Cecylia Mączka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   67. Marek Serafini - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   68. Joanna Węgrzyn - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   69. Wiesława Szymańska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   70. Maria Kędzierawska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   71. Eliza Markowska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   72. Wiesława Kłok - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
   73. Barbara Piędzio - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.
  3. Wybór Przewodniczącego całego zespołu: jednogłośnie została – Sekretarz Miasta Stalowej Woli Pani Gabrieli Grzesiowska,
  4. Utworzenie grup zadaniowych:
   • Bezrobocie
   • Bezdomność
   • Niepełnosprawność i długotrwała choroba
   • Osoby starsze
   • Uzależnienia, przemoc i samobójstwa,
   • Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (alternatywa dla zachowań ryzykownych)
   • Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych lub niepełnych.
  5. Określenie zasad współpracy Członków Zespołu odpowiedzialnych za tworzenie SRPS w mieście Stalowa Wola:
   • Spotkania,
   • Kontakt e-mail,
   • Kontakt telefoniczny,
   • O etapach pracy informacja na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli i Urzędu Miasta,
   • Konsultacje
  6. Organizacja badania ankietowego dla mieszkańców miasta na temat dominujących problemów i barier w mieście Stalowa Wola
  7. Ustalenie harmonogramu spotkań roboczych grup zadaniowych.
 4. Dyskusja i uwagi
 5. Zakończenie spotkania.

Prezentacja [TUTAJ]
Wypełnij ankietęTUTAJ