Poniedziałek 12.00 - 16.00

Dzień gospodarczy
Zajęcia klubowe, konsultacje indywidualne, zajęcia rekreacyjno-sportowe

Wtorek 12.00 - 18.00

12.00 - 16.00 Zajęcia klubowe, Integracyjne zajęcia kulinarne "Klubowe Przygody w kuchni"
16.00 - 18.00 Praca na 12 krokach Anonimowych Alkoholików oraz zajęcia grupy dalszego zdrowienia M. Braszak

Środa 10.00 - 16.00

10.00 - 14.00 Zajęcia klubowe, konsultacje indywidualne, zajęcia rekreacyjno-sportowe
10.30 - 11.30 Miting AA grupy "PROMYK"
14.00 - 15.00 Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień - warsztaty z psychologiem dla wszystkich chętnych M. Pietrzak
15.00 - 16.00 Zajęcia klubowe

Czwartek 12.00 - 18.00

12.00 - 13.00 Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu uzależnień dla podopiecznych MOPS w Stalowej Woli - P. Śleszyńska
13.30 - 18.00 Zajęcia klubowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia z planowania czasu wolnego, zakupów itp.
16.30 - 18.00 Miting AA - grupa samopomocowa

Piątek 10.00 - 16.00

10.00 - 14.30 Zajęcia klubowe, zajęcia rekreacyjne, konsultacje indywidualne
14.30 - 16.00 Zajęcia grupy motywująco-problemowej z treningiem relaksacji - P.Śleszyńska.