Nabór - Świetlica Tęcza

W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy "Tęcza" w roku szkolnym 2016 / 2017 będzie realizowana następująca oferta programowa:

 1. Program indywidualnej diagnozy i planowania rozwoju dziecka.
 2. Elementy treningu zastępowania agresji
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny "Spójrz Inaczej"
 4. Prozdrowotny program profilaktyczny "Hej zdrówko"
 5. Program wychowawczo-profilaktyczny "Tęczowa kurtynka"
 6. Zajęcia relaksacyjne
 7. Program zajęć ogólnosportowych z wyszczególnieniem piłki nożnej
 8. Program terapeutyczny "Dojrzewanie i ja"
 9. Program terapii poprzez zajęcia plastyczne "Akademia twórczego spędzania czasu wolnego"
 10. Program zajęć kompensacyjno-wyrównawczych dla uczniów z klas I-III.
 11. Zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze z elementami psychokorekcyjnymi z zakresu czytania metodą Glenna Domana
 12. Zajęcia terapeutyczne krawieckie "Tańcowala igła z nitką"
 13. Zajęcia terapeutyczne przyrodnicze.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wychowawców, psychologa oraz instruktora terapii zajęciowej.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica "Tęcza" zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat do udziału w różnorodnych zajęciach realizowanych przez placówkę. Zapisów można dokonać pod adresem Al. Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola lub pod telefonem 15 842-09-40 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 18.00.

Szczegółowe informacje o działalności Świetlicy "Tęcza" można uzyskać na stronie internetowej (kliknij TUTAJ).