W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy "Tęcza" w roku szkolnym 2016 / 2017 będzie realizowana następująca oferta programowa:

 1. Program indywidualnej diagnozy i planowania rozwoju dziecka.
 2. Elementy treningu zastępowania agresji
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny "Spójrz Inaczej"
 4. Prozdrowotny program profilaktyczny "Hej zdrówko"
 5. Program wychowawczo-profilaktyczny "Tęczowa kurtynka"
 6. Zajęcia relaksacyjne
 7. Program zajęć ogólnosportowych z wyszczególnieniem piłki nożnej
 8. Program terapeutyczny "Dojrzewanie i ja"
 9. Program terapii poprzez zajęcia plastyczne "Akademia twórczego spędzania czasu wolnego"
 10. Program zajęć kompensacyjno-wyrównawczych dla uczniów z klas I-III.
 11. Zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze z elementami psychokorekcyjnymi z zakresu czytania metodą Glenna Domana
 12. Zajęcia terapeutyczne krawieckie "Tańcowala igła z nitką"
 13. Zajęcia terapeutyczne przyrodnicze.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wychowawców, psychologa oraz instruktora terapii zajęciowej.