flaga

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022.
Udział w Programach jest bezpłatny.

Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem dziecka niepełnosprawnego / osoby dorosłej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujesz i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe z tą osobą – pozwól sobie pomóc!

Udział w Programie zapewnia opiekunom osób niepełnosprawnych tak bardzo potrzebną im chwilę wytchnienia – na zakupy, załatwienie spraw urzędowych, odpoczynek i regenerację.
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w programie:

  • dla rodziców/opiekunów dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach Pobytu dziennego,
  • dla rodziców/opiekunów dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opiekunów osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach Pobytu całodobowego.

Przyznanie usług odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia i załączników dostępnych na stronie www.mops-stalwol.pl w zakładce Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym -> Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022.
Karty zgłoszenia i Klauzule informacyjne w formie papierowej dostępne są również w Punkcie informacyjnym w MOPS ul. Dmowskiego 1.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi opieki wytchnieniowej prosimy o składanie dokumentów w sposób wskazany wyżej lub kontakt telefoniczny: 15 842 50 97 wew. 14 lub 12