Nabór kandydatów na stanowisko: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Szczegóły TUTAJ

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów 60 + z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rozpoczął działania w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych z terenu Gminy Stalowa Wola poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość".

senior

Adresatami są seniorzy mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Opaski dają możliwość samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania. Opaska połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.
Opaski wyposażone są m. in. detektor upadku, lokalizator GPS, czujniki mierzące podstawowe funkcje życiowe, jak np. saturację, tętno, temperaturę, dwustronną komunikację głosową, aplikacje mobilną opiekuna, jak też przycisk SOS. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego SOS umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również realizuje działania w ramach Programu - Moduł I polegający zapewnienie usługi wsparcia seniorom poprzez świadczenie usług sąsiedzkich, obejmujących pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno - pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zapraszamy osoby chętne do uczestnictwa w Programie, chcące otrzymać opaskę bezpieczeństwa, wsparcie w ramach sąsiedzkich usług opiekuńczych lub uzyskać szczegółowe informacje do kontaktu z Działem Usług el. 15 8425097, wew. 12 oraz 14 lub do zapoznania się ze stroną Internetową naszego Ośrodka.

Załączniki:

  1. Program Korpus Wsparcia Seniorów https://www.gov.pl/attachment/8653f042-ed1f-40f0-8f85-7d48ef505637,
  2. Regulamin świadczenia usługi "opieki na odległość" w ramach realizacji Programu Osłonowego Gminy Stalowa Wola pn. "Teleopieka",
  3. Załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna,
  4. Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika,
  5. Załącznik nr 3 Oświadczenie osoby wskazanej do kontaktu z Wykonawcą i Realizatorem,
  6. Klauzula RODO dla Uczestnika Programu,
  7. Klauzula RODO dla Opiekuna.
  8. Wniosek o przystąpienie do Programu Osłonowego Gminy Stalowa Wola pn. "Teleopieka"
  9. Karta pacjenta do Programu Gminy Stalowa Wola pn. "Teleopieka" - na rok 2024