Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM w Stalowej Woli zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz dzieci 5 i 6 letnie uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Stalowej Woli do udziału w konkursie plastycznym "Pomaganie jest cool!".

cool

Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, a także ukazanie, że każdy z nas ma wiele do zaoferowania swojemu otoczeniu.

Założenia organizacyjne

  1. Prace plastyczne format A4 – dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, format A3 - uczniowie szkół podstawowych.
  2. Technika plastyczna dowolna (z wyłączeniem grafiki komputerowej).
  3. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych. Prace bez załączonych formularzy nie będą kwalifikowały się do udziału w konkursie (załącznik do Regulaminu Konkursu).
  4. Każda praca powinna zostać opisana wg wzoru: imię, nazwisko, wiek, klasa oraz nazwa szkoły/przedszkola ucznia.
  5. Prace można składać w terminie od 18 września 2023 r. do 13 października 2023 r. na adres Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM tj. ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, punkt informacyjny).

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w pierwszej połowie grudnia 2023 r. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody i podziękowania. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs plastyczny "Pomaganie jest cool!" został zorganizowany w ramach zadania "Promocja i organizacja wolontariatu - Wolontariat jest cool" współfinansowanego ze środków Gminy Stalowa Wola.

Do pobrania: