flaga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przypomina o przystąpieniu do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej umożliwia prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia oraz szeroki wachlarz wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługa asystencji osobistej jest nieodpłatna.
Jednocześnie informujemy, że posiadamy jeszcze możliwość sfinansowania usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla:

  • trojga dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • dwojga osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną tj. posiadających orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności.

Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia i załączników dostępnych na stronie www.mops-stalwol.pl w zakładce Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym -> Program "Asystent Osobisty Osoby niepełnosprawnej".

Karty zgłoszenia, Karty zakresu czynności i Klauzule informacyjne w formie papierowej dostępne są również w Punkcie informacyjnym w MOPS ul. Dmowskiego 1.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystencji osobistej lub ich opiekunów prosimy o składanie dokumentów w sposób wskazany wyżej lub kontakt telefoniczny: 15 842 50 97 wew. 14 lub 12 w terminie do dnia 17 maja 2022 rok.