Dnia 10 marca 2023 r. wchodzi w życie Uchwała Nr LXI/803/2023 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 r.

Uchwała nr LXI/803/2023 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. W roku 2023 Gmina Stalowa Wola przystąpiła do realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023" finansowanego z środków Funduszu Solidarnościowego.

flaga