W ramach projektu "Budujemy mosty – dialog międzypokoleniowy" realizowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powstała broszura informacyjna na temat przeciwdziałania przemocy domowej – czym jest przemoc, jak reagować i gdzie szukać pomocy.

Do pobrania - ULOTKA.