Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2017 - 2020

Do pobrania plik Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2017 - 2020 POBIERZ

  • Do pobrania Uchwała oraz Uzasadnienie - POBIERZ