Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019

Aktualizacja - kwiecień 2018 r.:

Sprawozdanie wraz z ewaluacją z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016-2019 za rok 2017

Do pobrania: