Podopieczni Świetlicy podczas wycieczkiW strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli funkcjonuje Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica "Tęcza", usytuowana przy Al. Jana Pawła II 5, czynna przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 17.00. Kierownikiem placówki jest Pani Ewa Stój. W roku 2017 powstała Filia Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica "Tęcza" ul. Popiełuszki 4, czynna 5 dni w tygodniu godzinach od 9.00 do 18.00. Koordynatorem placówki jest Pani Iwona Soja.

Pobyt dzieci w Świetlicy jest nieodpłatny. Dzieci zgłaszane są do placówki bezpośrednio przez rodziców lub kierowane są przez pracowników socjalnych MOPS, szkoły, sąd, kuratorów za zgodą rodziców lub opiekunów. Skierowanie dziecka do Świetlicy nie wymaga decyzji administracyjnej.
Działania Świetlicy skierowane są głównie do dzieci w wieku od 6 do 16 lat, głównie wywodzących się z rodzin z problemami społecznymi (alkoholizm, przemoc domowa, bezrobocie, ubóstwo, przewlekłe choroby w rodzinie, niewydolność lub bezradność wychowawcza), w tym do dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, zaburzeniami emocjonalnymi, parcjalnymi i opóźnieniami rozwojowymi.

Celem działalności placówki jest:

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 2. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym,
 3. działalność wychowawcza i profilaktyczna,
 4. wspieranie w nauce szkolnej, pomoc w odrabianiu prac domowych,
 5. indywidualna pomoc specjalistyczna,
 6. rozwój zainteresowań,
 7. współpraca ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym dziecka,
 8. wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem,
 9. współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny,
 10. realizacja programów profilaktycznych.

Świetlica "Tęcza" oferuje dzieciom działania i zajęcia prowadzone przez wychowawców i opiekunów wyposażonych w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Każdy wychowawca opiekuje się grupą dzieci, która liczy max. 15 osób. Ponadto każdy wychowawca prowadzi zajęcia według utworzonych przez siebie programów, które obejmują:

Działania o charakterze opiekuńczo- socjalnym:

 1. pomoc socjalna:
  • dożywianie (dzieci korzystają codziennie z bezpłatnych obiadów gotowanych przez Kuchnię przy MOPS, sporządzają wraz z wychowawcami podwieczorki, sałatki, soki, kanapki, ciasta i desery w ramach programu zajęć kulinarnych Koła Kulinarnego pod nazwą "Kuchcik"),
  • pomoc finansową dla rodzin, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej,
  • dbanie o higienę,
  • pomoc odzieżowa.
 2. zapewnienie opieki przed i po zakończeniu zajęć szkolnych, a także w dniach wolnych od zajęć szkolnych (ferie zimowe, ferie świąteczne, dni rekolekcyjne, wakacje)
 3. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

Działania o charakterze edukacyjno – rozwojowym:

 1. pomoc w nauce i nadrabianiu zaległości i braków edukacyjnych;
 2. pomoc w odrabianiu lekcji;
 3. rozwijanie zainteresowań.

Działania o charakterze profilaktyczno – wychowawczym:

 1. organizacja czasu wolnego poprzez:
  • zajęcia tematyczne - ruchowe, dydaktyczne, które pomagają odkryć i rozwinąć własne zainteresowania.
  • obchodzenie imprez okolicznościowych – w każdym roku obchodzone są w sposób szczególny dwie imprezy: Dzień Rodziny i Spotkanie Opłatkowe. Są to imprezy integracyjne, obchodzone wspólnie z rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Ponadto w świetlicy Tęcza organizowane są inne imprezy jak na przykład zabawa karnawałowa, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki.
  • zajęcia komputerowe - w ramach codziennych zajęć dzieci uczą się pracy z komputerem, języków obcych, korzystają z Internetu i gier edukacyjnych, jak również oglądają filmy, słuchają muzyki, oglądają zdjęcia ze wspólnych wyjazdów i uroczystości. Praca odbywa się w grupach bądź indywidualnie.
  • zajęcia rekreacyjne – wycieczki, spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu, gry sportowe na boisku świetlicowym (koszykówka, siatkówka), organizacja wypoczynku letniego i zimowego.
  • zajęcia plastyczne – prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora terapii zajęciowej. W trakcie zajęć przygotowywane są prace z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki i form przestrzennych m.in. geometryczne kolorowanki, kartki świąteczne, plakaty szkolne, kwiatki i ptaszki z tektury falistej, wyroby z masy solnej, wyroby z filcu, linoryty
  • zajęcia sportowe prowadzone są w budynku świetlicy, na boisku Orlik przy PSP Nr 7 oraz na boisku świetlicowym.
  • zajęcia teatralne - umożliwiają uczestnikom zajęć rozwój umiejętności ekspresji siebie i swoich emocji oraz wzrost poczucia własnej wartości. Udział w zajęciach i występach jest doskonałą okazją do treningu umiejętności społecznych – np. współpracy w grupie.
  • zajęcia muzyczne – to program oddziaływań za pomocą muzyki. Istotą programu jest założenie, że dzieci charakteryzuje naturalna wrażliwość na muzykę, która może rozwijać się pod wpływem zabiegów edukacyjno - wychowawczych a w warunkach nie sprzyjających wychowaniu muzycznemu – przygasać. Uczestnicy mają możliwość ćwiczenia słuchu i poczucia rytmu, na dostępnych w świetlicy instrumentach.
  • zajęcia kulinarne "Mały Kuchcik" mające na celu naukę samodzielnego przygotowania posiłków, estetyki i zasad savoir-vivre.
  • zajęcia Kółka Przyrodniczego – odbywają się od kwietnia do listopada, w zależności od warunków atmosferycznych. Głównym celem prowadzonych zajęć jest nauka pielęgnacji roślin zarówno tych doniczkowych jak i posadzonych w ogródku świetlicy.
  • zajęcia krawieckie mają na celu naukę szycia ręcznego i na maszynie. Skierowane są do dzieci w wieku od 10 do 16 lat. W trakcie zajęć wykonuje się m.in.
   • woreczki z ryżem,
   • serca z okazji Dnia Matki,
   • maskotki- sowy i kurczaki wielkanocne,
   • ozdoby choinkowe i anioły z filcu,
   • stroje i dekoracje na jasełka,
  • zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne – co roku wychowawcy opracowują autorskie programy
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne indywidualne - zajęcia te skierowane są do dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 2. prowadzenie działań wychowawczych metodą społeczności

W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy "TĘCZA" funkcjonuje Społeczność świetlicowa. Spotkania Społeczności służą wspólnemu podejmowaniu decyzji dotyczącej ich członków, ustalenia zasad i reguł, które obowiązują w Świetlicy, rozwiązywania problemów osobistych i grupowych.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Świetlica "Tęcza" posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy nieustannie podnoszą swoje umiejętności zawodowe na różnego rodzaju kursach i szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi.

Dane kontaktowe:
Kierownik Ewa Stój
Al. Jana Pawła II 5,
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15 842-09-40, 507 870 572>br> e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek - piątek w godz. 7.00 do 17.00
Strona internetowa - www.swietlica-tecza.eu


Filia Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Tęcza” przy MOPS w Stalowej Woli
Koordynator: Iwona Soja
ul. Popiełuszki 4,
37-450 Stalowa Wola
Tel: 15 810 93 97, 507 870 322
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek - piątek w godz. od 9.00 do 18.00

Gra podopiecznych Świetlicy w piłkarzyki  Mikołaj rozdający prezenty dzieciom ze Świetlicy

Procedury bezpieczeństwa w SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO – Świetlica "Tęcza" POBIERZ PLIK

Regulamin SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – Świetlica "Tęcza" - POBIERZ PLIK.