Jeśli doświadczasz trudności z którymi nie potrafisz sobie poradzić i nie masz możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem, ZADZWOŃ na jeden z podanych niżej numerów:

  • 116 123 - Bezpłatny, kryzysowy telefon dla dorosłych (7 dni w tygodniu, 14-22)
  • 116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu)
  • 800 12 12 12 - Bezpłatny telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka (czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu)
  • 800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym (bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu)
  • 800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich (od poniedziałku do piątku, 14-20)
  • 800 120 002 - "Niebieska Linia" bezpłatny telefon dla osób doznających przemocy w rodzinie (czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu)
  • 800 100 100 - Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa i problemów dzieci (od poniedziałku do piątku, 12-15)
  • 801 199 990 - Bezpłatny, Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania (7 dni w tygodniu, 16-21)
  • 801 889 880 - Bezpłatny, Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia Behawioralne (7 dni w tygodniu, 17-22)
  • 22 484 88 04 - Telefon Zaufania Młodych, wsparcie zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych do 25 r.ż. (od poniedziałku do piątku, 12-20)