Zarządzenie Nr 27/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa podczas przebywania i świadczenia usług w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy "Tęcza" oraz jej Filii, Warsztacie Terapii Zajęciowej, Dziennym Domu Senior+, Klubie Trzeźwego Życia, Klubie Wesoła Gromadka, Kuchni przy MOPS oraz w Klubie Integracji Społecznej w trakcie realizacji prac społecznie użytecznych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że osoby:

 1. niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
 2. mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień

mogą korzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.

transport

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że osoby:

 1. niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 2. mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień

będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o kontakt za pośrednictwem infolinii miejskiej: 800 696 001
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00

Prosimy o kontakt w sprawie transportu po zarejestrowaniu się na szczepienie (uzyskaniu konkretnej daty i godziny, a także miejsca szczepienia), jednak nie później niż jeden dzień przed tą datą.

Aby zapisać się na szczepienie, należy wybrać jedną z trzech możliwości:

 1. Całodobowa i bezpłatna infolinia – 989
  Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer rejestrujący otrzyma SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i rejestrujący będzie miał numer PESEL bliskiej osoby.
  Podczas rejestracji należy wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie na podany numer przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
 2. e-Rejestracja dostępna na pacjent.gov.pl
  System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko wskazanego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów lub punktów nie będzie odpowiadał, można skorzystać z dostępnej wyszukiwarki i wskazać dogodną datę i lokalizację.
  Zaraz po dokonaniu rezerwacji, przyjdzie powiadomienie SMS, a następnie ponowne przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
  Aby skorzystać z tego sposobu rejestracji, potrzebny jest Profil Zaufany.
 3. Wybrany punkt szczepień
  Aby zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień, należy się z nim bezpośrednio skontaktować. Punkty szczepień zlokalizowane na terenie Gminy Stalowa Wola:
Lp.NAZWA PODMIOTUADRESTELEFON
1.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejul. Kwiatkowskiego 2, 37-450 Stalowa Wola15 8135455
2.Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistycznyul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola15 8433277
3.SANUS Szpital Specjalistyczny Spółka z o.o.ul. Wojska Polskiego 5, 37-450 Stalowa Wola15 8431417
4.MEDYK Sp. z o.o.ul. Hutnicza 8, 37-450 Stalowa Wola15 8435011
5.MEDYK Sp. z o.o.ul. Poniatowskiego 31, 37-450 Stalowa Wola15 8435012
6.MEDYK Sp. z o.o.ul. Staszica 4a, 37-450 Stalowa Wola15 8435013
7.MEDYK Sp. z o.o.ul. Energetyków 29, 37-450 Stalowa Wola15 8435014
8.MEDYK Sp. z o.o.ul. Dąbrowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola15 8435015
9.MEDYK Sp. z o.o.ul. Okulickiego 36, 37-450 Stalowa Wola15 8435016
10.AQUA-MED Mateusz ORDONAl. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola516252446

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica "Tęcza" mieszcząca się przy Al. Jana Pawła II 5 oraz jej Filia ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4 od 9 listopada 2020 r. do odwołania będą pracowały w formie zdalnej (podstawa prawna: §11a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r.).
Zasady kontaktu z wychowawcami oraz dyżurów pełnionych w placówkach przekażą pracownicy tych placówek w formie telefonicznej lub na stronie internetowej świetlicy.