Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przystąpi do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", który jest finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 222 525,00 zł.

flaga

Głównym celem Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczeniu skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Program jest adresowany do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta. Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego;
  • w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami wymagane jest zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Do zadań Asystenta należeć będą m.in. pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie oraz w dojazdach w wybrane przez Uczestnika miejsca np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, placówki oświatowe, świątynie, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne i inne miejsc wskazane przez Uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych, itp.

Czas trwania usług asystenta. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 Uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Jak zacząć korzystać z usługi asystenta osobistego. Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli "Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021.
Na podstawie tego zgłoszenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać usługę asystenta.

W karcie zgłoszenia będą znajdowały się min. informacje:

  • Imię i nazwisko,
  • Data urodzenia,
  • Adres zamieszkania,
  • Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu,
  • Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.

Karta powinna być aktualizowana za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w zawartych w niej danych. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oczekuje na zgłoszenia osób chcących skorzystać z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jak również osób/kandydatów na asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty do pobrania:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1osobiście lub za pomocą poczty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP - bezpośredni link do skrzynki MOPSStalowaWola/SkrytkaESP lub pod numerem telefonu 15 842-50-97 wew. 12 lub 14